فروشنده: ماکت هواپیما

1 در انبار (می توان پیش خرید کرد) coffret-bb8500-2-voitures-sncf-ep-iv-v-ho-187-piko-97936coffret-bb8500-2-voitures-sncf-ep-iv-v-ho-187-piko-97936