فروشنده: ماکت هواپیما

1 عدد در انبار (می توان پیش خرید کرد) s-l500s-l1600 (2ماک)