فروشنده: ماکت هواپیما

در انبار موجود نمی باشد ۸۰۰۰۰۴-Schuco-NSU-Max-mit-Sitzbank-1954-1956-Deutsche-Bundespost_z1۸۰۰۰۰۴-Schuco-NSU-Max-mit-Sitzbank-1954-1956-Deutsche-Bundespost_z1