فروشنده: ماکت هواپیما

1 در انبار (می توان پیش خرید کرد) s-l1600 (17)forces_of_valor_861007a-02_uss_enterprise_cvn-65