فروشنده: ماکت هواپیما

در انبار موجود نمی باشد ۲۰۱۴۱۰۱۰۱۰۳۸۳۲۸۰۴AF1-1-72-US-F-35B-VTOL-aircraft-alloy-model