فروشنده: ماکت هواپیما

در انبار موجود نمی باشد ۷۴۷-lifter-1۷۴۷-lifter-1
فروشنده: ماکت هواپیما

در انبار موجود نمی باشد b747-airforce-oneb747-airforce-one