فروشنده: ماکت هواپیما

1 عدد در انبار (می توان پیش خرید کرد) ۵۰۰_______italeri_fabbri_f_80_shooting_star_avion_1_100_nb_a_30947Image03